Sınav Koçu Ömer Kitabı taktik 10 : Yks ile savaş sanatı

Sınav Koçu Ömer Kitabı taktik 10 : Yks ile savaş sanatı

Bu bölümde Sun Tzu’ nun savaş sanatı kitabından ilerleyeceğiz .

A)’ Eski savaşçılar önce kendilerini yenilgi olasılığından uzak tutar kazanmak için uygun fırsatı beklerler ‘ . Kendini yenilgiden uzak tutmanın yolu bilgi ve beceri seviyeni arttırmaktır . Eğer ki düşmanın saldıracağı her soru tipini , nüans bilgiyi bilirsen sapasağlam bir zırhın olmuş olur . Bilgin senin savunmanı sağlayan önemli zırhın Karşındaki düşmanın zorluğu artmıyor belli bir zorlukta . Senin gelişimde ise sınır yok yani belli bir çalışma sonucunda düşmanı çok kolay alt edecek kadar iyi olacaksın. Düşmanın gelebileceği her yere kendini hazırlarsan , yenilgiden kendini korumuş olursun ..

B) Sun tzu ‘ Savaş başladığında zafer gecikecek olursa savaşçılarınızın silahı körelir savaşma sevkleri kırılır . Özellikle bir ana hedefi kuşattığınızda gücünüz hızla azalmaya başlar ‘ . Saldırdığınıza kazanma olasılığınız düşük olan bir düşmana enerjinizi harcamayın . Enerjiyi doğru kullanmak için soru önceliklendirme taktiğimiz var. Sınav çalışırken sürekli eksik güçsüzlük üstüne gidiyorsun . Ancak sınavı çözerken , denemede enerjini çok etkin kullanmalısın . Sınavı çözmeye , güçlü olduğun kolay yapabileceğin yapma ihtimalinin yüksek olduğu sorular ile başlamalısın . En son yapma ihtimalinin düşük olduğu surlarla çevrili sorulara girişmelisin . Esnek düşünme sonucu manevra yapabilmek düşmamının soru düzenini alt üst etmeni sağlayacak . Düşmanı bölüp parçalayıp yok edeceksin

Sun tzu : ‘ önceden uçurumlarını bataklıkları dağları ormanları tuzaklarını bilmediğiniz topraklardan bir orduyu geçirmek akıl karı değildir ’ . Çünkü düşman soruları belli bir düzene göre yerleştiriyor .Düşmaının ana amacı seni bozguna uğratmak psikolojini çökertmek. Bunun için örneğin matematikte kolay basit sorular ile başlayıp ard arda çok uğraştıaracak sorular koyuyorlar .Biri çıkmıyor diğeri de diğeride yada çıkması için çok vakit gerekiyor .Ard arda soruların çıkmaması vakit kaybı. Çıkmayan soruların kafanda takılması senin bozguna uğramana sebep oluyor. ‘ Unutmayın zafer sizin ne yaptığınızı anlamayan düşmanımızın hatalı taktikleri sayesinde gelecektir ‘ Sun tzu . Ösym nin savaşı kazanmasının temel sebebi tam olarak bu . Öğrenciler kimle savaştığını bilmeden , ösymnin hiçbir stratejisini anlamadan mayınlı arizde yürümeye başlayarak sınavı çözmeye başlıyor. Sonra ard arda her taraftan topa tutulan öğrencinin şevki kayboluyor , bozguna uğruyor . Psikolojisi çökertilen öğrenci ard arda hata yapıyor . Beyninin süper bilgisayarını yani ileri beyinsel gücünü kullanarak savaşmak yerine ilkel savaş kaç mekanizmasıyla dikkati dağınık biçimde savaşı kaybediyor. Çünkü düşmanın taktiklerinin farkında değil . Düşmanın sınavın , ana amacı sana mümkün olduğunca hata yaptırarak , vakit kaybettirmek ve şevkini kırmaktır . Eğerki şavaşta psikolojini yönetemez ve psikolojini savaşa hazırlamazsan hezimet kaçınılmaz. Çözüm ise saldırmadan önce gözlem yaparak düşmanı tanımak . Başta nerede seni zorlayacak , nerede zayıfsın nerede güçlüsün soruları analize et . Deneme çözmeye başlamadan (6 başladığın ilk 5 dakika içinde ) soruları önceliklendirme , düşmanı tanımanı sağlayacak . Zorluğuna göre soruları 1 den 5 e sınıflandır . Bu zorluğu oluşturan sayılar aynı zamanda senin soruları çözüş sıranı da oluşturacak. Ek olarak birlik ( zorluk olarak ) ikilik sorularada takıldın mı o soru birlik değil beşliktir . Yani o soruyu en sona at ve hız kaybetme . Düşmanın nereden saldıracağını , soru düzeninin nasıl olduğunu saldırmadan tespit edeceksin.

Ordunu süreceğin arazinin neresinde tuzaklar var nerede bataklık var bunun öngörebilmek; ordunun enerjisini maksimum verimde kullanmanı sağlayacak. En çok net kazanabileceğin şekilde saldıracaksın. Yani maksimum hasar verip ( net ) minimum kayıpla ( zamanla enerjiyle ) ilerleyeceksin .

C) ‘ Düşmanı bildiğiniz kadar kendinizi de biliyorsanız zafer konusunda şüpheniz olmasın ‘ Sun tzu . Çünkü düşmanı tanıdın mı , ne zaman saldırıp ne zaman saldırmayacağını bililrsin. Yenemeyeceğini biliyorsan onla uğraşamazsın . Yada onu yenebilene kadar kendini geliştirirsin . Düşman zayıfsada direk saldırısın. Denemedeyken saldırın zayıf düşmana yıldırım gibi inmeli .Güçlü olana ise sonra saldırılmalı . Düşmanı tanımanın en önemli yolu ise geçmiş senelerdeki sorulan soruları adın kadar iyi bilmekten geçer. Çünkü tekrarlıyor . Ana konu ve ana bilgi aynı ama soruş tarzı farklı . Soruyu hazırlayanların o konuda düşürücü olduğunu düşündükleri , onlar için öncelikli olan ayrıntı bilgiler çok iyi bilinmeli. Düşmanını nereden nasıl geleceğini bilmek kafanı fazlasıyla rahatlatacak . Düşman yıllardır aynı yerlerden vuruyor .

‘ Düşmanını ve kendini bilirsen yüz kere savaşsan tehlikeye düşmezsin ; düşmanını bilmeyip kendini bilirsen bir kazanır bir kaybedersin ; ne kendini ne de düşmanını bilmezsen her savaşta tehlikedesin ’. Kendini tanıma güçlü ve zayıf yönlerini bilerek olur. Düşmanı tanımak ise geçmişte nerelerden gelmiş sorular, düşman nerelerden sorular soruyor ve nereden sana saldıracağını eski sorulara çalışarak ancak bilebilirsin . Hangi konulardan nasıl sorular sormuş bunu çok iyi bilmelisin . Sonra seni zorlayacak denemelerden zaten düşmanın nereden nasıl gelebileceğini tahmin edebilirsin . Denemeler kendini tanıman için önemli bir fırsat .Hangi konuların eksik zayıf hangi konuşların güçlü bunu anlamak için deneme çözmek deneme analizi yapmak kendini tanımanı sağlayacak. Ne kendi güçlü zayıf yanlarını bilmeden , ne de düşmanını nereden geleceğini bilmeden çözeceğin her denemede kaygılı olacaksın . Çünkü kazanmanının önünde büyük belirsizlik ve tehdit var .

D) ‘ Sonuç olarak üstün yetenekli komutan gücü yeterli olmasa da savaşı kazanmayı becerir. ‘ Önemli olan kazanmakta zorlandığın , seni güçlendirecek zorluğa ve düşmana karşı savaşı kazanabilmektir. Yetenekli komutan kullandığı strateji sayesinde ordusu karşıdan güçsüz olsada savaşı kazanır . Çünkü asıl güç akıldadır zekadadır startejidedir. Zor görülen yapmakta zorlandığın tüm soru tiplerini halledebilirsin . Tam olarak bilmesende doğru sonuca varabilirisin . Bunu gerçekleştirmeni sağlayacak düşünerek ve stratejik çalışmaktır. Bir konudaki tüm bilgileri bilmene gerek yok . Sadece önemli bilgileri iyice öğrenmiş olman o soruyu yapmanı sağlayacak .

E) ‘Düşmanı kışkırtıp hareket kabiliyetini anlayın . Saldırıya zorlayıp kendini ortaya çıkarmaya kuvvetli ve zayıf noktalarını göstermeye zorlayın ‘ .Önden soruları önceliklendirmenin ana amacı bu . Denemeye başlayın ilk 5 dakika soruları önceliklendirme aslında ön saldırı yapılmaktır . Böylece düşmanın kuvvetli ve zayıf yanlarını ortaya çıkar . Yani düşmanı tanırsın, kolay zor kısımları ortaya çıkar . Soruları önceliklendirdikten sonra kolaydan zora doğru saldır.

‘ Su nasıl toprağın eğimine göre akarsa askerde düşmanın durumuna göre akar . Bundan dolayı strateji gereklilik ve zorunluluktur. ‘

Matematik ve paragrafta bunun uygulaması şöyledir : Önce soruya bak ve önsaldırı yap . Sonra ön okuma soruyu anlayıp hangi kısımların öncelili olduğunu anlamanı , düşmanı tanımanı sağlayacak. Ön saldırı sonrası gerçek saldırı başlayacak .Hilal taktiği gibi düşünebilirsin . Önden birlikleri yoluyorsun ön saldırı sonra düşmanı kısakaca alarak sonra tüm birliklerinle saldır .

F) ‘ Düşman ordusuyla kendi ordunu kıyaslayarak hangi noktalarda sizden güçlü hangi noktalarda zayıf olduğunu keşfedin . ‘

Soru önceliklendirme taktiği bu amaçla yapılıyor. Zor olandan kaçıyor kolay olana girişiyorsunuz . Deneme yapraken ve yaptıktan sonra analizi yapmak ; kendi bilgini ölçmek için oldukça yaralı olacak . Güçlü ve zayıf taraflarını deneme sonucu gelen karnene göre konu analizini yapabilirsin .

H) ‘Metotları koşullara göre değiştirmede ustalaşın. Suyun nasıl bir sabit şekli yoksa savaşta da sabit koşullar yoktur . Manevra savaş için en kritik olaydır. ‘

Sınav anı manevra yeteneğini kullanmalısın . Soru atlama taktiği gene bunu sağlayacak. Sınava çalışırken tüm soruları çözmek yerine öncelikli soruları çözeceksin. Aynı zamanda soru atlama taktiğini denemede uyguladığında aynı manevrayı yapabilmiş olacaksın .

Ek olarak esnek düşünerek çalışmada bunu sağlayacak. Koşullar değişince gideceğin yolu da değiştirme kabiliyetin olacak. Koşullar değiştikçe çalışma yöntemlerin ve planların değişecek . Yeni öğrendiğin bilgileri , yöntemlerini çalışma sistemine entegre edeceksin.

G) ’Savaşta uygulanacak etkili yol güçlüden uzak durup zayıfa saldırmaktır. ’ Soruları sınav sırasına göre değilde kendi sıramıza göre çözmemizin temel amacı bu .Çünkü güçlü ile uğraşmak hem vakit kaybetirici hemde yorucu. Zayıfa saldırdıkça ise yaptıkça motive olucaksın motive oldukça daha çok yapacaksın. Çalışırken ise bunun tam tersi . Çünkü amaç boş zaferler değil savaşı kazanmak . Gerçek savaşa kadar her adım da güçleneceksin gelişeceksin . Bu şekilde sürekli zayıf giderme odaklı çalıştıktan sonra gerçek sınavda hala zayıf olan kısmınlarınla ilgili sorulara saldırmanın bir anlamı yok . Önemli olan saldırırken senin güçlü yerinlerinden zayıf düşmana saldırmak vurmak . Sınava kadar zayıf kısımlarını güçlendirebilirsin . Ancak güçlüye saldırmak güçlüyle başlamak kaybetmene sebep olacak enerjini boşa harcamanı sağlayacak .

H) ‘ Gerçek komutan subaylarının askerlerinin kafasını gerektiğinde yanlış rapor ve olaylara karıştırıp her şey sorgulamalarını engellemesini bilmelidir ‘ .Siz ne söylerseniz aslında beyniniz ona inanır. Onu çok rahat bir şekilde manipüle edebilirsiniz . Olaylar planladığınınız gibi gitmeyebilir. Bunu normal olduğuna başaracağınıza kendinizi inandırmalısınız.

L) ‘ İyi bir komutan ordusunu toplayıp güçlerin, konsantre edip elindeki farklı güç unsurlarını dengeleyebilmelidir . ‘ Zihnin dağılması en doğal olaydır . Dağıldığında tekrardan toplama becerini gelişirtirmelisin. Dağılmak çok doğal çünkü çok uyararan var . Ancak dağılınca toplamak , durunca geri başlama ve tekrar tekrar saldırma becerini geliştirmelisin . Ordun her dağıldığında toplamalısın . Dikkatin enerjini iyi değerlendirmelisin. Kısıtlı kaynaklarını iyi kullanmalısın . Başarısızlık diye bir ihtimalin olmadığını bilirsen denemeyi bırakmazsın . Ancak denerken bir şeyler değiştirdiğine emin ol .

İyi komutan elindeki farklı güç unsurlarını dengeler.

N) ‘ Savaşta acelecilik aptallıkla eş anlamlıdır ancak akıl ile zaman yitirme de tan yana gelemez . ‘ Önemli olan dürtüselce acele etmek değil mindfull biçimde deneyimin ve bilgin sayesinde işi hızlı yapma . Becerini en üst seviyede geliştirdiğin için akışta olup tam performansla elinden gelenin en iyisini yapmak. Acelecilik kaygıyla ve ilkel beyinle verilen bir tepki biçimidir . Bir konuda geliştikçe, beynin o işi yapmakta ustalaşır . Hem daha hızlı yaparsın hemde daha iyi. Bu uzmanlığı oluşturan deneyimin üstünlüğüdür . Yüksek performansın kaynağı güçlü beceridir . Acelecilikte ise hızı oluşturan korku ve kaygıdır . Tek amaç o tehditten bir an önce kaçmaktır . Bundan dolayı bir çok hata yapılır ve birçok kayıp gerçekleşir . Yarım yamalak, üstün körü ve kurtulmak için yapılır .

Akılla zaman kaybetme yan yana gelmez der sun tzu . Aklını verimli kullanan biri elindeki en değerli kaynak olan zamanı boşa harcamaz . Acele etmez ama zamanını etkili ve verimli kullanacaktır .Vakit kaybettiren şeyler ile ilgilenmez. Vaktini değer verdiği şeylere harcar.

O ) ‘ Bayrak flama boru ve gonklar askerinizin kulaklarını gözlerini bir nokta üzerinde yoğunlaştırabilecek , askerleri bütün haline getiren araçlardır ‘ . Çalışırken göreceğin yere seni motive edecek resimler , yazılar yaz .İçinden inanamasan da yapacağım olacak diye tekrarla. Binlerce tekrar etmek bir şeye inancı oluşturmanın yegane yoludur .Sana yapma motivasyonu getirecek müzikler dinle . Zihin stres anında savaş kaç modundadır . Zihni savaş moduna geçirecek motivasyon videoları savaş müzikleri dinle . Böylece cesurca sınava saldıracaksın . Sınav günü bile bu müzikleri dinleyebilirsin. Bu müzikler seni kendine getirecek . Sınav için sana şevk , motivasyon verecek . Korkakça değilde kendine inanıp güvenerek sınavla uğraşmanı sağlayacak. Yapabilirim hissi ve düşüncesini sürekli tekrarla . içinden yaptığın telkinler konuşmalar sandığından fazla etkili . Kendini telkinle motive etme çok rahat motive edebilirsin .

Ö) ‘ Tek gövde haline gelmiş bir ordunun karşısında hiçbir ordu dayanamaz böyle bir ordu en büyük cesareti göstermeye hazırdır ‘ . En önemelisi sınavda zihni en verimli şekilde kullanmak . Saldırırken gözünün kara olsun . Şevkini ve enerjini sonuna kadar koru. Dağılaman önemli değil sürekli toplayıp tüm inancınla saldırmalısın . Sürekli zaten alt edebileceğin düşmana saldırdığın için saldırdıkça doğru yaptıkça motive olacaksın .Yani diğer türlü sürekli takılan motivasyon şevk eğrin var ancak ard arda makinalı tüffek gibi sekemeden saldırınca ve her saldırında başarınca sevkin korunmuş olacak saldırın acımasız olcak ve sürdürülebilr olacak . Buna aynı zamanda tank taktiği denir . Tanklar üstlerine gelen her tür bombaya ateşe rağmen ateş etmeye devam eder . İşte net bir zihin ve stratejik çalışma böyle bir saldırı gücü oluşturur . Her türlü hasara rağmen saldırıya devam edersin.

P) ‘Girilmemesi gereken yollar ,saldırılmaması gereken ordular , kuşatılmaması gereken kentler , zorlanmaması gereken mevziler ve dinlenmemesi gereken emirler vardır ‘ . Çok kritik bir taktik . Niye güçlü düşmana saldırmamalısına bir diğer sebebi budur. Savaşta enerjin sınırlı ve her başarısız saldırı sana çok ağır bedeler ödetiyor .Bu yolları tercih etmemelsin . En sona bırakmamalısın . Bunları yapma olasılığın düşüktür bundan dolayı bu sorularda ne vurursan kardır .Ancak sınava çalışma süreci bunun tam tersi olmalıdır . Çünkü yenemeyeceğin herhangi bir düşman yok .Düşmanı yenmen için gerekli beceri ve bilgi seviyesi belirli . Sürekli gelişirsen o sorular ilkolul soruları gibi olur . İlk okulda bu sorular da senin için büyük bir zorluktu ancak sen değiştin onlar aynı işte gelişim bakış açısı bu .Gelişiminde sınır yok her iştei daha iyi daha doğru daha profesyonel güzel yapabilirsin .Bu tamamen senin çabana bağlı .

Dinlenilmemesi gereken komutan emrileri vardır : Zihin içinde birçok sabote edici düşünce ve inanç olabilir. Bunları çöp diye etiketleyip onlara mesafe koymak ve düşüncelerin gerçek olmadığını farkına varmak gerek. Böyle sabote edici düşünceler aklınıza gelince önemsemeyip odağınızı ana getirmek , o düşüncelere inanmayı dinlemeyi bırakmak , öğrenilmesi gereken bir beceridir.

R) ‘ Taktik değiişkliği avantajını anlamayan komutan bilgisini pratik avantaja çeviremez ‘ .Planlar ortama savaş sahasına göre güncellenmek zorundadır . Çünkü savaş alanı statik değil , hiçbir şey sabit değil . Sabit olmayan bir ortama sabit bir harita ile yakalaşmak sadece hayal kırıklığı ile sonuçlanır. Seni fırsat ve tehlikelere karşı kör yapar . Plan ideal olacak saçmalığını bir kenara bıraklamalısın . Sürekli manevra yapmaya eğilimli , esnek düşünebilen bir zihne sahip olarak ilerlemelisin. Savaş sanatında planı değiştirme esnekliği gösterilerek hareket edilmeli .

S) ‘ Savaş sanatı bize düşmanın üzerimize gelmesini ummaktansa , düşmanı karşılamaya hazırlıklı olmamızı , düşmanın bize saldırmasını dilemektense , bizim pozisyonlarımızı düşmanın saldırısını imkansızlaştırmayı öğretir ‘. Çalışma sistemin tam olarak bu mantalitede olmalı . Düşmanın nasıl nereden geleceğini sınavda görmek yerine sınava hazırlık sürecinde düşmanı çok iyi tanıyıp onun gelebileceği her yere kendini hazırlamalısın. Savunmanı düşmana göre güçlendirir ve hazırlanırsan düşmanın savaşı kazanmasını imkansızlaştıracaksın .

Ş) ‘Bir komutanın yapacağı şu hatalar felaketi getirir : Dikkatsiz cesaret yok olmaya götürür .Adımlarınızı planlı atmalısınız. Düşünmeden sizden çok güçlü düşmana saldırmak , ordunuzu bozguna uğratacaktır. Bundan dolayı korkaklık düşmana esir düşmeye götürür . Acelecilik ve düşmanı hor görmek bozguna uğratır ’. Dikkatsiz cesaret yani soruları analiz etmeden bodoslama ve düşünmeden çok güçlü düşmana saldırmak bozguna uğratır . Yani vakit , enerji kaybettirir ve şevkin kırılır . Korkaklıksa esir düşürür. Korktuğunuz için çok rahat çözebileceğiniz sorularda eliniz ayağınıza dolaşır . Ne yapacağınızı bilemez ve o soruları yapamazsınız. Şu nettir : Eğer o konuyu biliyorsan ve soruyu da anladıysan o soruyu çözeceksin . Uğraş , vakit ayır ama ölçülü ol . soruyu çözmen birkaç dakikayı geçiyorsa direk atla o soruyu .

Düşmanı hor görmek kolay yenebilir olduğunu düşünmek , gardınızı indirmenize ona daha az dikkat verip keklik görmenize sebep olur. Düşmanı küçümserseniz onun nereden size saldıracağını önemsemezsiniz. Küçük gibi görünen o düşman , içindeki tuzaklardan dolayı fark etmediğiniz büyüklükte zararları size verebilir. Örneğin sınavda kolay gördüğünüz soruda fazla zaman kaybedebilirsiniz . Ya da kelime oyunundan dolayı soruyu iyice anlamazsanız . Ve soruyu doğru çözemezsin . Soru kolay görülebilir ancak sorudaki bilgilerden birini tam olarak bilmiyorsanız hata yapabilrisiniz. Bilgisizlik dikkat hatası değildir . Hatanızın sebebeni iyi anlamalısınız. iyice analiz etmelisiniz hatalarınızı. En son olarakta kendine güveni kaybetmek size savaşı kaybetirecektir.

T) ‘Üstün düşmana karşı geri çekilmeyi bilmek erdemdir ‘ . Çünkü vaktin çok değerli. Hele de denemeyi ve gerçek sınavı çözerken . Çalışma sisteminde sürekli seni zorlayanların üstüne gideceksin . Ve üstün düşmanı alt edene kadar çalışacaksın. Ancak savaş esnasında hatanın bedeli ağır oluyor . Düşmanı 1 dakikada çözmediysen o senden güçlüdür . O zaman düşmanın senden üstün olduğunu zarafetle kabullenmek , o soruyla uğraşmayı bırakmak , savaşta en iyi perfomasnı göstermeni sağlayacak . Eğerki çok kolay görülen bir soru ile uğraşıyor olsanda , zaman kaybettiriyorsa düşman başarılı olmuş demektir . Kolay görünmesi önemli değil . Zaman kaybetmemek önemli . Öncelik yapmak zaman kaybını minimalize eder . Çok basit rahat görülen sorular çıkmıyorlarsa , en sona bırak .En son zorlandığın sorular ile birlikte o soruyu çöz. Zamanı yönetebilmek sadece sınavda olacak bir şey değil . Zaman yönetimi hayat için en kritik becerlerden biri . Çünkü zamanı yönetebilmek hayatı yönetmektir .

U) ‘ Çalışılmış düzensizlik disiplinin , çalışılmış korku cesaretin çalışılmış zayıflık güçlülüğün hazırlayıcısıdır ‘ . Tüm zayıflık gibi görünenler gücün kaynağıdır. sadece üstüne çalışmak gerekir .Korktuğun konuların üstüne gidersen uğraşır ve çabalarsan hem öğrenme alanına girersin hemde ne kadar çok çabalarsan cesaretin o kadar artar . Şu an çok rahatlıkla çalıştığın , cesurca halletiğin konular ve sorularda geçmişte korktuğun ve üstüne çok çabaladığın şeylerdi . Disiplin içinse şu an çok tembel ve düzensiz bir hayatın olabilir. Adım adım hayatına disiplin soktukça , bir şeyleri rutine ve plana soktukça disiplinli olacaksın. Yani her düz görünen şey tersini de içinde barındırır. Sendeki bir zayıflık güçsüzlüğün kaynağıdır . Kötülük iyiliğin özünü oluşturur .Korkaklık cesareti oluşturur . Düzensizlik düzeni , disiplinsizlik disiplini , güçsüzlük gücü oluşturur . Üstüne çalışarak mükemmellik gerçekleşir. Çalışmak gelişmek tüm eksileri artıya çevirmenin yegane yoludur.

Ü) ‘ Askerlerinize öz çocuklarınız gibi bakın. Ancak sağlam bir disiplinle onları yetiştirin. ‘ Disiplin şefkatle birleşebilir. Disiplin cezacı , ızdırap veren bir yöntem olduğuna inanıyor olabilirsiniz . Ancak disiplin öz şefkatle birleşerek mükemmel hale gelebilir . Disiplin içten gelirse kendinize saygınızdan oluşur.

Yani kendinize veridiğiniz değerden kaynaklanırsa yapacağınız işler ızırdaplı olmaktan çıkar . Acı ve yorgunluk önemsizleşir . Çünkü gelişmek sizi tatmin ediyordur . Disiplin bir işi yapmak için gerekli olan azmi gösterip , inceliklere dikkat ederek , atalete rağmen uğraştırcı olanı seçmektir . Bu seçimi zorunlulukla yapmak yerine uzun vadeli mutluluğunuz için yapmaya başlayın . Eğerki mutlulukla iyi hissetmek için disipline olamıyorsanız , disipline olmanın hayatınıza yaratacağı olumsuzlukları kendinize hatırlatın . Bu olumsuzluklardan kurtulmak için zihiniz motive olacaktır . Disiplini inşa edebilirsiniz . Konfor alanından çıkarak disiplin gücünüzü arttırabilirsiniz. Size sınavı uyuşuk , erteleyen ve korkan bir zihin değil , netleşmiş sağlam bir disiplinle savaşa hazırlanmış zihin kazandıracak . Zihninizi savaşa hazırlamalısınız .

V) ‘Eskilerin akıllı savaşçı dediği savaşçı akıllılık unvanını sadece savaşta kazanması ile değil savaşı kolay kazanmasında gösterdiği beceriyle elde etmiştir. ‘ Bundan dolayı bu kadar strateji ve tatktiği geliştiridim. Önemli olan 100 saatte yapabileceğin bir işi zihin gücünü zorlayarak 10 saate yapmaktır . Bunu yaparken mantığını , stratejiyi ve yaratıcılığını kullanıp özgür bir zihinle işleri kolaylaştımanın yollarını bulursun . Kolay kazanmak ancak strateji uygulayarak gerçekleşir . Kolay kazanabilmek için herkesten farklı düşünebilmeyi öğrenmelisin . Soru atlama taktiği, çss yapmak ,kendine es hakkı vermek ve verdiğim diğer taktiklerin amacı sınava çalışma sürecini kolaylaştırmaktır . Daha az ama öz çalışarak daha çok ilerlemeni sağlamaktır. Verimliliğini artırmak için gerekli yöntemleri ve stratejileri hayatına uygulamalısın. Kolay kazanmak ancak hackleyen bir mindsete sahip olarak gerçekleşir. Daha iyi daha verimli nasıl yapacağın üstüne düşünmeli bu işi halletmiş kişlerden ders almalısın . Kolay kazanmak ancak verimliliği artıracak yöntemleri çalışma sistemine entegre ederek gerçekleşir.

X) ‘ Hata yapmamak zaferi kesinleştirir . Çünkü zaten yenilmiş bir düşman ele geçirmiştir ‘ .Gerçek savaşa hazırlanırken yapabildiğiniz kadar hata yapın . Ve tüm hatalardan çok iyi biçimde öğrenin. Çünkü bu hatayı sınavda yapma lüksünüz yoktur . Hata yapmak öğrenme sürecinin doğal parçasıdır. Ve mümkün olduğu kadar batırmakta , elinize yüzünüze bulaştırmakta , aynı hatları öğrenene kadar defalarca yapmakta özgürsünüz . Kendinize hata yapma konusunda hiçbir baskı kurmayın . Kuracağınız her baskı öğrenmenizi , başarınızı olumsuz etkileyecektir . Önemli olan hatalardan öğrenmektir . Hatayı bir kere veya birçok yapıyorsun . Önemli olan bu hatayı sınav öncesi yapıp , öğrenmek . Ve sınavda bu hatayı tekrarlamamak . Bilim insanlarını bazı deneylerde , yüzlerce kez aynı deneyi sabırla sürdürler . Çünkü doğru parametrelerle denerlerse sonuca ulaşacaklarına inanırlar.

Y) ‘ Askerlerini kaçışın olanaksız olduğu noktalara sür ki ölesiye savaşsınlar . Ölümle karşı karşıya olan bir askerim beceremeyeceği bir iş yoktur ‘ .Tarık bin ziyad Cebelitarık boğazından İspanya ‘ ya geçtiğinde onları bir oraya getiren tüm gemileri yaktı . Ve askerlerin 2 şansı olduğunu söyledi ; ya savaşı kazanacaklardı ya da öleceklerdi . Ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan askerler güçlerinin zirvesine çıkarlar . Çünkü en büyük motivasyon ölüm kaygısıdır.

Çıkış yolları kapalı kaçma olanağı kalmayan askerler korku duygularını en üst düzeyde yaşarlar .Donup kalma ihtimali yoktur kaçma ihtimali de . Stresin 3 formu vardı . Kaç , savaş , don . Çok stresli olanların tek opsiyon savaşmaktır . Ölüm korkusu direnme ve saldırı gücünü , inatçılıklarını artırır . Yabancı topraklarda sıkı bir mücadele verirler .Bu mindsete ihtiyaç var .Kaybetme diye bir ihtimal yok . Tüm gemelileri yak . Başarmazsın olmayacak , yetersizim , kendime inanmıyorum gibi tüm düşünsel zincilerini kır . Korkularının seni tutmasına engel ol ve mücadeleye giriş . Çünkü mücadele etmekten başka ihtimalin yok.

Z) ‘ Savaşı kazanan general Savaş başlamadan önce kafasında birçok hesaplama yapar. Savaşı kaybeden generalse savaş öncesinde çok az hesaplama yapar . Bu nedenle çok fazla hesap yapmak zafere ,az hesap yapmak mağlubiyete sebep olur. ‘ Çalışırken ne kadar detaylı çalışır , kafanda ve kağıt üstünde ne kadar planlama ve pratik yaparsan, kazanma olasılığın o kadar yüksek olacaktır . Önemli olan sınav öncesi gelebilecek her olasılığa kendini hazırlamaktır . Bu da düşmanı çok iyi tanıyarak yani çıkmış soruları hem çok iyi bilerek , hemde şu an çok deneme çözüp gelebilecek senaryoların hepsine hazırlanarak gerçekleşir . Tüm ayrıntı bilgileri iyi denemelerden ve çıkmış sorulardan çss yaparak öğrendin mi gelebilecek her soruya hazırsın .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir